ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1ουΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 10.000μ

«ΟΡΕΣΤΗΣ»

ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ 3.000μ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας και ο Δήμος Ορεστιάδας προκηρύσσουν και διοργανώνουν τον 1ο αγώνα δρόμου σε δημόσια οδό 10.000μ με την ονομασίας «ΟΡΕΣΤΗΣ». Παράλληλα θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 3.000μ με σκοπό την ενθάρρυνση της συμμετοχής και την προσπάθειας.

Η διοργάνωση ακολουθεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Αγώνων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού - Υπεραποστάσεων. Επίσης, θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο που θα εγκριθεί από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ και θα ισχύει την ημερομηνία του αγώνα.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο 25Ιουνίου 2022
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ:
2.1. Αγώνας δρόμου 10.000μ: Ώρα Εκκίνησης: 19:00
Αφετηρία και Τερματισμός: Κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.
Προσοχή: Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της προσπάθειας τους, θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσουν τη δεξιά λωρίδα της διαδρομής.
Περιγραφή της διαδρομής: Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://runorestiada7.webnode.gr
Συνοπτικά: Η διαδρομή είναι κυκλική 5.000μ την οποία οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει να καλύψουν δύο φορές. Η εκκίνηση θα δοθεί επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στο ύψος της κεντρικής πλατείας. Οι δρομείς θα κινηθούν για το πρώτο χιλιόμετρο στην Κωνσταντινουπόλεως με κατεύθυνση βόρεια. Ακολουθεί αναστροφή και επιστροφή στην πλατεία. Οι δρομείς στρίβουν δεξιά στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι το ύψος της Καλλιπόλεως. Επιστροφή και κίνηση προς την πλατεία. Ακολουθεί δεξιά στροφή και κίνηση στην Κωνσταντινουπόλεως με κατεύθυνση νότια για ένα χιλιόμετρο όπου μετά από αναστροφή επιστρέφουν στην πλατεία. Η διαδρομή θα καλυφθεί δύο φορές.
2.2. Αγώνας Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 3.000μ.: Ώρα Εκκίνησης: 18:15
Αφετηρία και Τερματισμός: Κεντρική πλατεία Ορεστιάδας.
Προσοχή: Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της προσπάθειας τους, θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσουν τη δεξιά λωρίδα της διαδρομής.
Περιγραφή της διαδρομής: Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://runorestiada7.webnode.gr
Συνοπτικά: Η διαδρομή είναι κυκλική. Η εκκίνηση θα δοθεί επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως στο ύψος της κεντρικής πλατείας. Οι δρομείς θα κινηθούν για το πρώτο χιλιόμετρο στην Κωνσταντινουπόλεως με κατεύθυνση βόρεια. Ακολουθεί αναστροφή και επιστροφή στην πλατεία. Οι δρομείς στρίβουν δεξιά στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου μέχρι το ύψος της Καλλιπόλεως. Επιστροφή και κίνηση προς την πλατεία όπου και θα τερματίσουν.
3.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την συμμετοχή τους στον Αγώνα Δρόμου των 10.000μ, οι δρομείς θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.
O κάθε δρομέας συμμετέχει στον «αγώνα» με απόλυτη προσωπική του ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνει επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Παραιτείται από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του «αγώνα» για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινεί στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας του από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους Διοργανωτές του «αγώνα» για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος, δεσμεύεται ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσει τον αριθμό συμμετοχής που θα του διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του «αγώνα» σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον «αγώνα». Ο δρομέας αποδέχεται όλους τους ανωτέρω όρους συμμετοχής. (Στην περίπτωση ανηλίκου συμμετέχοντα, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της αίτησης συμμετοχής).
4.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ
4.1.Διακρίσεις - Έπαθλα
Χρονομέτρηση θα υπάρχει μόνο στον αγώνα των 10.000. Έπαθλα (κύπελλα) απονέμονται στους τρεις πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης Ανδρών και Γυναικών του αγώνα των 10.000μ.
Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν, τόσο στα 10.000μ όσο και στα 3.000μ, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο.
5.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
5.1 Δηλώσεις Συμμετοχής: Δυνατότητα δηλώσεων συμμετοχής για τα 10.000μ θα υπάρχει έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, ενώ για τον αγώνα των 3.000μ έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.
5.2 Τρόποι Εγγραφής: Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε με οnline εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://runorestiada7.webnode.gr
5.3 Όρια εγγραφών: Δεν υπάρχει όριο εγγραφών στον Αγώνα Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 3.000μ. Αντίθετα, το όριο για τον Αγώνα Δρόμου «Ορέστης» 10.000μ ορίζεται στις 200 συμμετοχές.
6. ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή τόσο στον αγώνα των 10.000μ όσο και στον αγώνα των 3.000μ είναι δωρεάν.
7. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ότι συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και οφείλονται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου.
Συστήνεται στους συμμετέχοντες δρομείς να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε πλήρη ιατρικό έλεγχο. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή - τρια, αφού όλοι οι συμμετέχοντες - ουσες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των κηδεμόνων τους.
8. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Θα υπάρχει ένας σταθμός υποστήριξης με νερό για τους δρομείς των 10.000μ στην κεντρική πλατεία, δηλαδή στα 5.000μ. Επίσης στον τερματισμό θα δοθεί νερό και μπανάνα.
Ιατρική υποστήριξη θα υπάρχει στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ
9. ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής θα υπάρχει ένδειξη χιλιομετρικής απόστασης.
10. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Για τον Αγώνα Δρόμου των 10.000μ. το χρονικό όριο είναι 90'.
Για τον Αγώνα Δρόμου Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος των 3.000μ. το χρονικό όριο είναι 45'.
11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών στην ιστοσελίδα του αγώνα
12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
•Στους αγώνες της διοργάνωσης μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς.
•Η διοργάνωση πραγματοποιείται την ήμερα που έχει οριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.Ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας και η Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς πρότερη ειδοποίηση, με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του αγώνα.Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή. Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων.Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης.Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.Οι αριθμοί συμμετοχής παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως από τους εγγεγραμμένους δρομείς αποκλειστικά και μόνο από το Κέντρο Εγγραφών, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, με την επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης). Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να παραλάβει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής του από το Κέντρο Εγγραφών της διοργάνωσης ως άνω, είτε με εξουσιοδότηση που θα φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής είτε με απλή εξουσιοδότηση, με δική του ευθύνη και εφόσον ο εκπρόσωπός του/της φέρει μαζί του την ταυτότητα ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα.Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων να εγκαταλείψουν τη διαδρομή και να διακόψουν τον αγώνα.Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν διαβάσει και να σέβονται τις οδηγίες που έχουν λάβει από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή καθ' όλη τη διάρκεια που προηγείται του αγώνα (π.χ. Τεχνικές Οδηγίες, Πρόγραμμα Αγώνα, κλπ.) και οι οποίες έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.Η χρήση ποδηλάτου ή άλλου είδους τροχήλατου μέσου δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του αγώνα επί της διαδρομής είτε πρόκειται για δρομέα είτε άλλο συνοδεύον άτομο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο άμεσα εμπλεκόμενος συμμετέχων αποκλείεται από τον αγώνα και καλείται να αποχωρήσει άμεσα από τη διοργάνωση.

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας
Θεόδωρος Μανουσίδης (τηλ.: 6948192964)
Βασίλειος Παντεκίδης (τηλ.: 6932732431)
EMAIL: runorest@gmail.com
WEBSITE: https://runorestiada7.webnode.gr

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!